Blog

Latest News

Proiect de fuziune

În conformitate cu prevederile art. 242 alin 2 indice 1 din Legea societăților nr.31/1990, publicăm proiectul de fuziune prin absorbție a societății MANISI ADMINISTRATION FIVE S.R.L., în calitate de societate absorbită, de către societatea MAURER RESIDENCE ADMINISTRATION S.R.L., în calitate de societate absorbantă. Proiectul de fuziune a fost încheiat la data de 16.05.2023 și are conținutul care rezultă din înscrisul atașat:

proiect fuziune MANISI ADMINISTRATION FIVE + MAURER RESIDENCE ADMINISTRATION – fara date personale.docx

Alte articole/campanii