Blog

Latest News

Proiect de fuziune

În conformitate cu prevederile art.242 alin 2 indice 1 din Legea societăților nr.31/1990, publicăm proiectul de fuziune prin absorbție a societăților S.A.M. ADMINISTRATION S.R.L., SAM ADMINISTRATION FIVE S.R.L., SAM ADMINISTRATION FOUR S.R.L., SAM ADMINISTRATION ONE S.R.L., AVANTGARDEN 3 ADMINISTRATION S.R.L., AVANTGARDEN 3 ADMINISTRATION ONE S.R.L., MANISI ADMINISTRATION TWO S.R.L., MANISI ADMINISTRATION FOUR S.R.L., MANISI ADMINISTRATION ONE S.R.L.,  MANISI ADMINISTRATION THREE S.R.L., MANISI ADMINISTRATION S.R.L., MAURER ADMINISTRATION ONE S.R.L., MAURER ADMINISTRATION THREE S.R.L., MAURER ADMINISTRATION S.R.L., MAURER AVANT GARDEN ADMINISTRATION S.R.L., SAM ADMINISTRATION THREE S.R.L. și MAURER ADMINISTRATION TWO S.R.L., în calitate de societăți absorbite, de către societatea SAM ADMINISTRATION TWO S.R.L., în calitate de societate absorbantă. Proiectul de fuziune a fost încheiat la data de 22.05.2023 și are conținutul care rezultă din înscrisul atașat:

Proiect fuziune AVANTGARDEN 3 fără date personale.docx

Alte articole/campanii