Blog

Latest News

Maurer Imobiliare S.A., în calitate de client final în relația cu furnizorul de energie electrică, se asigură de practicarea unui preț competitiv resimțit de către locatarii din Avantgarden3

Avantgarden3 este proiectul care cunoaște până în prezent cea mai mare dezvoltare de locuințe noi din zona Transilvaniei. Patru faze de dezvoltare și mai mult de 4000 de familii care locuiesc aici sunt cifrele care reflectă anvergura acestui proiect imobiliar care a fost încadrat ca și cartier distinct al orașului Brașov.

Pentru noi, Maurer Imobiliare S.A., satisfacția resimțită de către client a reprezentat și reprezintă fundamentul evoluției imobiliare și am urmărit să creăm tot confortul necesar pentru ca oamenii să se simtă ”acasă” în apartamentele construite aici. Acest lucru este vizibil prin eforturile orientate către asigurarea unei infrastructuri adecvate cartierului (cu străzi asfaltate, trotuare, parcări, iluminat public), crearea unui mediu exterior prietenos (cu spații verzi, zone de relaxare, locuri de joacă și zone pentru practicarea sporturilor) precum și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a utilităților în imobilele construite.

În cadrul acelorași eforturi intră și investiția efectuată de către Maurer Imobiliare S.A. pentru construirea întregii rețele de furnizare a energiei electrice către consumatorii finali (locatari).

Din punct de vedere tehnic, toate lucrările cu rețeaua de distribuție a energiei electrice au fost executate conform normelor în vigoare, din resurse financiare proprii, societatea noastră, Maurer Imobiliare S.A., fiind unicul proprietar și utilizator al rețelei de energie electrică.

Refacturarea consumului de energie electrică în Avantgarden3 se efectuează în baza contractelor de furnizare încheiate între noi și proprietarii de apartamente. Aceștia din urmă sunt informați clar cu privire la faptul că noi, Maurer Imobiliare S.A. refacturăm, corect și legal, așa cum a menționat și ANPC, costul cu energia electrică, în baza datelor măsurate individual, la prețul de achiziție, fără niciun adaos comercial.

Noi, Maurer Imobiliare S.A., în calitate de client final/eligibil în relația cu furnizorul de energie, am fost direcți interesați ca prețul final al energiei să fie unul competitiv iar locatarii, în calitate de consumatori, să beneficieze de un preț cât mai bun pentru acest serviciu.

Mai mult decât atât, ”locatarii din Avantgarden3 au avut parte de avantajul unui cost redus al energiei electrice, datorat faptului că nivelul de alimentare al zonei rezidențiale “Avantgarden3 “este pe MT (Medie Tensiune). Din acest motiv, consumatorii au fost scutiți de taxa de distribuție de pe JT (Joasă Tensiune) în valoare de 104,56 lei/ MWh pentru perioada 16.01.2020 – 30.06.2020 și 104,56 lei/ MWh pentru perioada 01.07.2020 – 31.12.2020. Această taxă este plătită de consumatorii casnici aflați în alte zone, lucru care poate fi ușor verificat printr-o simplă comparație a costurilor finale cu energia electrică regăsite în facturile lunare ale locatarilor din diverse zone ale orașului.”, declară Viorica Vasu, Director Tehnic în cadrul companiei Maurer Imobiliare S.A.

În data de 31 decembrie, o asociație formată din câțiva proprietari de apartamente – care nu constituie o asociațe de proprietari în sensul legii – înregistrează simultan, două petiții: una la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului în care solicită analiza modului în care Maurer Imobiliare S.A. distribuie energia electrică în cartierul Avantgarden3 și o a doua la Maurer Imobiliare S.A. prin care ne solicită lămuriri cu privire la noile reglementări și prețuri practicate de furnizorul de energie electrică. Ca urmare a acestei solicitări, reprezentanții companiei noastre Maurer Imobiliare S.A. au reacționat prompt și și-au arătat deschiderea pentru a organiza o întâlnire, însă reprezentanții asociației respective nu au dat curs nici până la această dată invitației făcută de către noi spre un dialog deschis în care să se ofere răspuns la toate nelămuririle avute pe tema costului și distribuției energiei electrice în Avantgarden3.

Până la data de 31.12.2020, datorită parametrilor tehnici ai rețelei (sub 3 MW) și prevederilor legale în vigoare, la acea dată, ne-am aflat în imposibilitate legală de a obține autorizarea ca operator al unei rețele cu circuit închis. După modificările legislative intrate in vigoare la începutul anului 2021, îndeplinim condițiile legale de autorizare, sens în care am și cerut avizul ANRE.

Astfel, în contextul liberalizării pieței energiei electrice și în sensul acordării drepturilor proprietarilor de apartamente din Avantgarden3 de a-și schimba furnizorul de energie electrică, am demarat procedura de obținere a confirmării de la ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei), a rețelei de distribuție aflate în proprietate, ca sistem de distribuție închis.

Acest lucru face posibil ca, imediat după obținerea acestei confirmări, orice proprietar de apartament din Avantgarden3 să poată decide, independent, dacă dorește schimbarea furnizorului de energie electrică, putând, astfel, încheia contract cu orice furnizor existent pe piață.

De asemenea, infrastructura rețelei de distribuție a energiei electrice va rămâne în proprietatea societății Maurer Imobiliare S.A. și după obținerea deciziei de la ANRE de confirmare a unui sistem de distribuție închis, urmând ca ulterior acesteia, noi, Maurer Imobiliare S.A., să practicăm un tarif, corect și transparent, de distribuție conform normelor aflate în vigoare.

Nu în ultimul rând, până la momentul obținerii deciziei din partea ANRE în ceea ce privește distribuția de energie electrică, vom acorda consumatorilor un preț fără niciun adaos comercial și vom continua să punem în prim plan satisfacția resimțită de către client din punct de vedere al eforturilor financiare atrase de furnizarea și consumul energiei electrice.

Alte articole/campanii