Blog

Latest News

JURNAL DE ȘANTIER – Maurer Residence Constanța

Stadiul lucrărilor în șantierul Maurer Residence Constanța:

 

Blocul B5:

 În prezent, cele 60 de boxe aferente celor 60 de apartamente predate, au fost finalizate.

La subsol, pereții și tavanele s-au vopsit și marcajele sunt finalizate, iar pardoseala este pregatită pentru finisajul final.

Se montează liftul pentru persoanele cu dezabilități. 

Sunt finalizate 90% din parcările supraterane și 90% din trotuare.

La S1 și S2 lucrările de desfumări sunt finalizate în proporție de 70%, hidranții interiori în proporție de 40%, iar instalațiile electrice în proporție de 40%.

Boxele sunt finalizate din punct de vedere constructiv, însă darea în folosinţă a acestora este condiţionată de obţinerea autorizaţiei de securitate de incendiu pentru parcarea subterană.

Departamentul Administrație, va preda boxele către locatari spre folosință, odată cu obținerea autorizaţiei menţionată anterior.

 

Blocul B6:

În momentul de față 77 apartamente sunt predate către Departamentul Administrație și 76 către proprietari.

 La subsol S1, pereții și tavanele au fost vopsite, marcajele sunt finalizate, iar  pardoseala este pregatită pentru finisajul final. La subsol S2, se lucrează la compartimentare și se începe încadrarea boxelor.

La S1 și S2 lucrările de desfumări sunt finalizate în proporție de 70%, hidranții interiori  în proporție de 40%, instalațiile electrice în proporție de 40%.

 Sunt finalizate 10% din parcările supraterane, 30% din trotuare.

 

 Blocul B7:

În blocul B7 lucrările sunt finalizate pe interior.

Pe exterior se lucrează la fațada posterioară unde se montează balustrade exterioare. Pe fațadă se lucrează cu personal specializat pentru montarea balustradei din sticlă. Se vor demara și lucrări de sistematizare verticală, alei, trotuare, parcări.

 La S1 și S2 se lucrează la instalațiile de desfumări, hidranți interiori și  instalatii electrice cu firmă specializată în domeniu. La S1 se continuă cu zidărie, cu finisarea pereților și pardoselii urmând a se realiza marcajele. La S2 se finalizează boxele urmând să ne ocupăm de finisarea pereților și a pardoselii.

 

Blocul B8:

În blocul B8 lucrările de finisaje interioare sunt în execuție după cum urmează:              

–    tencuiala este finalizată în procent de 80% .

  • ghenele din bucătării și băi sunt finalizate.
  • aplicarea gletului s-a realizat în proportie de 70%.
  • granitul pe holuri a fost finalizat în proporție de 70%.
  • lucrările de montare gresie și faiantă sunt finalizate în proporție de 50%.
  • Instalația principală de gaz este trasă până la ultimul etaj, se demarează instalația în interiorul apartamentelor.
  • lucrările de aplicare lavabil sunt în procent de 60%.
  • ușile de intrare în apartamente sunt montate 90%.
  • lucrări de montare parchet în proporție de 60%.
  • ușile interioare sunt montate în proporție de 70%.
  • instalațiile interioare sunt montate la roșu urmând după executarea finisajelor să se monteze obiectele sanitare și accesoriile electrice- termice.

 Pe exterior se lucrează la fațada principală prin aplicarea plasei de armare  și a adezivului, tâmplaria exterioară fiind montată în totalitate.

După finalizarea termosistemului se vor executa balcoanele, se vor monta gresia și balustradele din sticlă. Se vor demara și lucrări de sistematizare verticală, alei, trotuare, parcări.

 La S1 și S2 se lucrează la instalațiile de desfumări, hidranții interiori și  instalații electrice cu firmă specializată. La S1 se continuă cu zidărie, cu finisarea pereților si pardoselii urmând a se realiza marcajele. La S2 se finalizează boxele urmând să ne ocupăm de finisarea pereților și a pardoselii.

 

 Blocurile B9:

La blocul B9 lucrările au avansat. Lucrăm cu o echipă de 25 structuriști și 8 zidari .

Structura de rezistență este la etajul 5 urmând a se turna placa de beton în data de 16.08.2021 iar mai apoi vom continua cu  armarea și cofrarea stâlpilor etajului 6.

Zidăria a fost finalizată la subsol și parter, etajul 1, la etajul 2 este în execuție.

 

Blocurile B10:

La blocul B10 lucrăm cu o echipă de 18 structuriști și 5 zidari.

Structura de rezistență este la etajul 3 urmând a se turna placa de beton în data de 23.08.2021 iar mai apoi vom continua cu armarea și cofrarea stâlpilor etajului 4.

Zidăria a fost finalizată la subsol iar la parter, este în curs de execuție.

 

  

 

Alte articole/campanii