Blog

Latest News

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare nr. 15277/09.06.2022

MAURER IMOBILIARE S.A., titular al proiectului Obținere AC pentru amenajare străzi și alei de acces,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “de continuare a procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare“ de către APM Brașov, pentru proiectul Obținere AC pentru amenajare străzi și alei de acces, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Lebedei, nr. 27.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni –joi, între orele 800-1630 și vineri, între orele 800 -1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  APM Brasov.

Alte articole/campanii