Blog

Latest News

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare nr. 1469/01.04.2021

MAURER IMOBILIARE S.A., titular al proiectului CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI AFERENTE, REȚELE EDILITARE CU BRANȘAMENTE AFERENTE, INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, AMPLASARE CABINĂ DE POARTĂ,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “de continuare a procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare“ de către APM Brașov, pentru proiectul CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI AFERENTE, REȚELE EDILITARE CU BRANȘAMENTE AFERENTE, INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, AMPLASARE CABINĂ DE POARTĂ, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Graurului, nr. 6-14.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Brașov din str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni –joi, între orele 800-1630 și vineri, între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbv.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  APM Brasov.”

 

 

 

Data:

05.04.2021

MAURER IMOBILIARE SA

Alte articole/campanii