Blog

Latest News

Anunt “Obtinere AC pentru extindere retele apa-canal si bransamente aferente ansamblului de locuinte “

SC MAURER IMOBILIARE SA , titular al proiectului „Obtinere AC pentru extindere retele apa-canal si bransamente aferente ansamblului de locuinte ,, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „ continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul  „Obtinere AC pentru extindere retele apa-canal si bransamente aferente ansamblului de locuinte ,, ,  propus a fi amplasat in municipiul Brasov, str. Ioan Popasu, nr. 53, CF 157687 Brasov, cad. 157687.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza  pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.

Alte articole/campanii

8000