Blog

Latest News

Anunt „Obținere AC pentru extindere rețea apa-canal si bransamente apa-canal”

S.C. MAURER IMOBILIARE S.A., titular al proiectului „Obținere AC pentru extindere rețea apa-canal si bransamente apa-canal” , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „ continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare „ , pentru proiectul „ Obtinere AC pentru extindere retea apa-canal si bransamente apa-canal”, propus a fi amplasat in Brasov, str. Ioan Popasu, nr. 2. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brașov.

Alte articole/campanii