Blog

Latest News

Anunț consultare publică dezvoltare proiect Maurer Avantgarden3 – Faza V

S.C. MAURER AVANTGARDEN 5 SRL titular al proiectului MAURER AVANTGARDEN 3 – Faza V, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare ` Continuarea prodcedurii privind emiterii aprobarii de dezvoltare` pentru proiectul MAURER AVANTGARDEN 3 – Faza V, Etapa 1 – CU 1951, Etapa 2 – CU 1952, Etapa 3 – CU 1953 respectiv Etapa 4 – CU 1954.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00 — 16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbv.anpm.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.

Alte articole/campanii