Blog

Latest News

Anunt APM pentru Acordul de Mediu Villas

S.C. MAURER IMOBILIARE S.A., titular al proiectului ”Construire ansamblu de locuințe colective, funcțiuni complementare, dotări publice”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare“, pentru proiectul ”Construire ansamblu de locuințe colective, funcțiuni complementare, dotări publice”, propus a fi amplasat în str. Ioan Popasu, nr. 53, mun. Brașov, jud. Brașov.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

Alte articole/campanii