Blog

Latest News

Anunt

S.C. MAURER IMOBILIARE TIMISOARA TM S.R.L.

RO38571187

J8/3251/2017

STR. EGRETEI, NR. 14, AP 91, BRASOV, JUD. BRASOV

TEL.: 0784336669

 

Anunt

MAURER IMOBILIARE TIMIŞOARA TM  SRL, titular al investiţiei „Desfiinţare construcţii industriale şi edilitare: C1=803 mp; C2=1266 mp; C3=64 mp; C4=101 mp; C5=9mp; C6=240 mp; C7=1533 mp; C8=14 mp; C9=97 mp; C10=199 mp; C12=294 mp; C13=32 mp; C14=3 mp;” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul de investiţii „Desfiinţare construcţii industriale şi edilitare: C1=803 mp; C2=1266 mp; C3=64 mp; C4=101 mp; C5=9mp; C6=240 mp; C7=1533 mp; C8=14 mp; C9=97 mp; C10=199 mp; C12=294 mp; C13=32 mp; C14=3 mp;”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Sighişoara strada Viilor f.nr. identificat prin extras de carte funciară CF nr. 58745.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş str. Podeni nr.10,  în zilele de: luni între orele 900-1500   şi marţi – vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă de internet: http://.apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Mureş.

 

 

S.C. MAURER IMOBILIARE TIMISOARA TM S.R.L.

 

Alte articole/campanii

8000