Avertizare de integritate

Alege una din companiile de mai jos

Procedură privind avertizarea de integritate aplicabilă în cadrul societății Maurer Avantgarden 5 S.R.L.

 1. PREAMBUL

            Prezenta procedură reprezintă modalitatea internă de raportare referitoare la încălcări ale legii, prin intermediul căreia societatea Maurer Avantgarden 5 S.R.L. dorește să promoveze o cultură organizațională orientată spre protejarea valorilor morale și etice, precum integritatea, responsabilitatea și transparența.

            Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public prevede drepturile și obligațiile în materia protecţiei persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul, printre altele, persoanelor juridice de drept privat, stabilind astfel cadrul legal în acest sens.

            De asemenea, legea amintită se aplică persoanelor care efectuează raportări şi care au obţinut informaţiile referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional.

            Prezenta procedură are la bază următoarele principii, care guvernează protecția avertizorilor în interes public și raportările privind încălcări ale legii:

            – principiul legalității;

            – principiul responsabilității;

            – principiul imparțialității;

            – principiul bunei administrări;

            – principiul echilibrului;

            – principiul bunei – credințe.

 1. PROCEDURA DE PRIMIRE A SESIZĂRILOR
 2. Modul de raportare: Raportarea se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, ori prin întâlnire faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public.

            Avertizorul în interes public este persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute într-un context profesional.

            Prin context profesional se înțeleg activităţi profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfăşurate în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obţine informaţii referitoare la încălcări ale legii şi pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.

            Coordonatele pentru transmiterea raportărilor sunt următoarele:

E-mail: avertizor.ma5.brasov@maurerimobiliare.ro;

Telefon: 0728147387;

În atenția: Bercaru Florin.

            Raportările vor fi marcate de către avertizori cu mențiunea “Confidențial”.

 1. Persoana care face raportarea poate fi un angajat, un colaborator, un stagiar, un intern, un asociat, sau alte persoane conform prevederilor legale.
 2. Pot fi raportate informații referitoare la încălcări ale legii care privesc aspecte cum sunt, dar fără a se limita la:
 • infracțiuni de corupție, infracțiuni de fals și infracțiuni de serviciu;
 • practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor;
 • folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane ale societății;
 • neglijenţa în serviciu;
 • practici neconcurențiale;
 • alte încălcări ale legii care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022.

NOTĂ! A nu se confunda procedura privind avertizarea de integritate cu posibilitatea de a formula diverse sesizări/reclamații în scris, sau prin intermediul platformei https://maurerimobiliare.ro/suportclienti/formulare/tichet.

            III. CONFIDENȚIALITATE ȘI INTERDICȚIA REPRESALIILOR

            Persoana desemnată să soluţioneze raportarea are obligaţia de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public şi nici informaţiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres al acestuia sau în cazul în care acest lucru este o obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi a limitelor prevăzute de aceasta.

            Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei proceduri, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente, se desfăşoară potrivit dispoziţiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 şi din Legea nr. 363/2018, precum şi dispoziţiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725.

            Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluţionarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se şterg.

            Prin represalii se înțelege orice acţiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică şi care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public.

            Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, ameninţări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

 1. a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
 2. b) concedierea sau eliberarea din funcţia publică;
 3. c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
 4. d) reducerea salariului şi schimbarea programului de lucru;
 5. e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcţia publică şi a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanţei profesionale individuale, inclusiv a funcţionarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfăşurată;
 6. f) aplicarea oricărei alte sancţiuni disciplinare;
 7. g) constrângerea, intimidarea, hărţuirea;
 8. h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
 9. i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut aşteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
 10. j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
 11. k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputaţiei persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităţilor de afaceri şi a pierderii de venituri;
 12. l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu îşi va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
 13. m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condiţiile în acest sens;
 14. n) anularea unei licenţe sau a unui permis;
 15. o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

            Prezenta procedură se completează cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Procedură privind avertizarea de integritate aplicabilă în cadrul societății Maurer Villas S.R.L.

I. PREAMBUL

            Prezenta procedură reprezintă modalitatea internă de raportare referitoare la încălcări ale legii, prin intermediul căreia societatea Maurer Villas S.R.L. dorește să promoveze o cultură organizațională orientată spre protejarea valorilor morale și etice, precum integritatea, responsabilitatea și transparența.

            Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public prevede drepturile și obligațiile în materia protecţiei persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul, printre altele, persoanelor juridice de drept privat, stabilind astfel cadrul legal în acest sens.

            De asemenea, legea amintită se aplică persoanelor care efectuează raportări şi care au obţinut informaţiile referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional.

            Prezenta procedură are la bază următoarele principii, care guvernează protecția avertizorilor în interes public și raportările privind încălcări ale legii:

            – principiul legalității;

            – principiul responsabilității;

            – principiul imparțialității;

            – principiul bunei administrări;

            – principiul echilibrului;

            – principiul bunei – credințe.

            II. PROCEDURA DE PRIMIRE A SESIZĂRILOR

            1. Modul de raportare: Raportarea se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, ori prin întâlnire faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public.

            Avertizorul în interes public este persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute într-un context profesional.

            Prin context profesional se înțeleg activităţi profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfăşurate în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obţine informaţii referitoare la încălcări ale legii şi pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.

            Coordonatele pentru transmiterea raportărilor sunt următoarele:

E-mail: avertizor.villas.brasov@maurerimobiliare.ro;

Telefon: 0727882806;

În atenția: Bercaru Florin.

            Raportările vor fi marcate de către avertizori cu mențiunea “Confidențial”.

            2. Persoana care face raportarea poate fi un angajat, un colaborator, un stagiar, un intern, un asociat, sau alte persoane conform prevederilor legale.

            3. Pot fi raportate informații referitoare la încălcări ale legii care privesc aspecte cum sunt, dar fără a se limita la:

·       infracțiuni de corupție, infracțiuni de fals și infracțiuni de serviciu;

·       practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor;

·       folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane ale societății;

·       neglijenţa în serviciu;

·       practici neconcurențiale;

·       alte încălcări ale legii care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022.

NOTĂ! A nu se confunda procedura privind avertizarea de integritate cu posibilitatea de a formula diverse sesizări/reclamații către societatea Maurer Villas S.R.L.

            III. CONFIDENȚIALITATE ȘI INTERDICȚIA REPRESALIILOR

            Persoana desemnată să soluţioneze raportarea are obligaţia de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public şi nici informaţiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres al acestuia sau în cazul în care acest lucru este o obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi a limitelor prevăzute de aceasta.

            Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei proceduri, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente, se desfăşoară potrivit dispoziţiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 şi din Legea nr. 363/2018, precum şi dispoziţiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725.

            Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluţionarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se şterg.

            Prin represalii se înțelege orice acţiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică şi care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public.

            Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, ameninţări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;

b) concedierea sau eliberarea din funcţia publică;

c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;

d) reducerea salariului şi schimbarea programului de lucru;

e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcţia publică şi a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanţei profesionale individuale, inclusiv a funcţionarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfăşurată;

f) aplicarea oricărei alte sancţiuni disciplinare;

g) constrângerea, intimidarea, hărţuirea;

h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;

i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut aşteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;

j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;

k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputaţiei persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităţilor de afaceri şi a pierderii de venituri;

l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu îşi va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;

m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condiţiile în acest sens;

n) anularea unei licenţe sau a unui permis;

o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

            Prezenta procedură se completează cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Procedură privind avertizarea de integritate aplicabilă în cadrul societății Maurer Imobiliare Sibiu S.R.L.

  1. PREAMBUL

              Prezenta procedură reprezintă modalitatea internă de raportare referitoare la încălcări ale legii, prin intermediul căreia societatea Maurer Imobiliare Sibiu S.R.L. dorește să promoveze o cultură organizațională orientată spre protejarea valorilor morale și etice, precum integritatea, responsabilitatea și transparența.

              Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public prevede drepturile și obligațiile în materia protecţiei persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul, printre altele, persoanelor juridice de drept privat, stabilind astfel cadrul legal în acest sens.

              De asemenea, legea amintită se aplică persoanelor care efectuează raportări şi care au obţinut informaţiile referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional.

              Prezenta procedură are la bază următoarele principii, care guvernează protecția avertizorilor în interes public și raportările privind încălcări ale legii:

              – principiul legalității;

              – principiul responsabilității;

              – principiul imparțialității;

              – principiul bunei administrări;

              – principiul echilibrului;

              – principiul bunei – credințe.

  1. PROCEDURA DE PRIMIRE A SESIZĂRILOR
  2. Modul de raportare: Raportarea se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, ori prin întâlnire faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public.

              Avertizorul în interes public este persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute într-un context profesional.

              Prin context profesional se înțeleg activităţi profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfăşurate în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obţine informaţii referitoare la încălcări ale legii şi pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.

              Coordonatele pentru transmiterea raportărilor sunt următoarele:

  E-mail: avertizor.sibiu@maurerimobiliare.ro;

  Telefon: 0755324618;

  În atenția: Bercaru Florin.

              Raportările vor fi marcate de către avertizori cu mențiunea “Confidențial”.

  1. Persoana care face raportarea poate fi un angajat, un colaborator, un stagiar, un intern, un asociat, sau alte persoane conform prevederilor legale.
  2. Pot fi raportate informații referitoare la încălcări ale legii care privesc aspecte cum sunt, dar fără a se limita la:
  • infracțiuni de corupție, infracțiuni de fals și infracțiuni de serviciu;
  • practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor;
  • folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane ale societății;
  • neglijenţa în serviciu;
  • practici neconcurențiale;
  • alte încălcări ale legii care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022.

  NOTĂ! A nu se confunda procedura privind avertizarea de integritate cu posibilitatea de a formula diverse sesizări/reclamații în scris, sau pe e-mail : secretariat.sibiu@maurerimobiliare.ro.

              III. CONFIDENȚIALITATE ȘI INTERDICȚIA REPRESALIILOR

              Persoana desemnată să soluţioneze raportarea are obligaţia de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public şi nici informaţiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres al acestuia sau în cazul în care acest lucru este o obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi a limitelor prevăzute de aceasta.

              Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei proceduri, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente, se desfăşoară potrivit dispoziţiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 şi din Legea nr. 363/2018, precum şi dispoziţiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725.

              Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluţionarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se şterg.

              Prin represalii se înțelege orice acţiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică şi care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public.

              Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, ameninţări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

  1. a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
  2. b) concedierea sau eliberarea din funcţia publică;
  3. c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
  4. d) reducerea salariului şi schimbarea programului de lucru;
  5. e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcţia publică şi a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanţei profesionale individuale, inclusiv a funcţionarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfăşurată;
  6. f) aplicarea oricărei alte sancţiuni disciplinare;
  7. g) constrângerea, intimidarea, hărţuirea;
  8. h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
  9. i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut aşteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
  10. j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
  11. k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputaţiei persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităţilor de afaceri şi a pierderii de venituri;
  12. l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu îşi va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
  13. m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condiţiile în acest sens;
  14. n) anularea unei licenţe sau a unui permis;
  15. o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

              Prezenta procedură se completează cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.